Wydarzenia

Warsztaty dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

17-11-2016 do 17-11-2016 13:30

17 listopada 2016

Warsztaty skierowane do studentów V roku Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego pt. Stan wojenny w województwie katowickim - aspekty badawcze i edukacyjne.

Program warsztatów:

8:30 – 9:30 „Świadek historii” – spotkanie z górnikiem, który brał udział w strajku w 1981 r na kopalni "Wujek" (przedstawiciel 1981 Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek”)

9.30-10.00 Pokaz filmu pt. Życiorysy z bliznami

10.15-11.30 Marcin Ozga: Dobór i rodzaj środków ekspresji w tworzeniu wystaw historycznych (archiwiści+nauczycielska)

11.40- 12.25 Zofia Fenrych: Ludzie Solidarności – zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 5

11.40- 12.35 Katarzyna Rembacka: Tworzenie scenariusza lekcji na przykładzie Teki Edukacyjnej IPN „Z Solidarnością do wolności”

12.45 - 12.25 Zofia Fenrych: Ludzie Solidarności – zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 5

12.45- 12.35 Katarzyna Rembacka: Tworzenie scenariusza lekcji na przykładzie Teki Edukacyjnej IPN „Z Solidarnością do wolności”